Правно известување

Правно известување според § 5 TMG (Германски закон за телемедија):

Веб-страницата Artprinta.com е понудено од
Artprinta GmbH, Митерштрасвег 23, 82064 Страслах-Дингхартинг, Германија

Е-пошта: info@artprinta.com

телефон: + 4915118360906

ДДВ-ID:
Идентификациски број за данок на промет според §27а Закон за данок на додадена вредност: во тек.

Платформа на Комисијата на ЕУ за онлајн решавање спорови: https://ec.europa.eu/odr

Ние не сме ниту обврзани ниту подготвени да учествуваме во постапките за решавање спорови од страна на арбитражен одбор за потрошувачи.