Правила за испраќање

Потекло на производот

Сите нарачки се произведуваат и се испраќаат од Германија. Во нашиот производствен процес се потпираме на етаблирани и квалитетни германски печатарски компании.

Достапни региони за испорака (бесплатна испорака)

  • Европска унија: производство во рок од 3-6 работни дена и бесплатна ЕУ-испорака во рок од уште 2-4 работни дена
  • Германија: производство во рок од 3-6 работни дена и бесплатна домашна достава во рок од уште 1-2 работни дена
  • Швајцарија: производство во рок од 3-6 работни дена и бесплатна прекугранична испорака во рок од уште 3-9 работни дена
  • Лихтенштајн: производство во рок од 3-6 работни дена и бесплатна прекугранична испорака во рок од уште 3-9 работни дена
  • Норвешка: производство во рок од 3-6 работни дена и бесплатна прекугранична испорака во рок од уште 3-9 работни дена
  • Исланд: производство во рок од 3-6 работни дена и бесплатна прекугранична испорака во рок од уште 3-9 работни дена